ALV opgave

In verband met Corona is het maximum aantal deelnemers 24 (vol = vol).
Het is daarom van belang, als je wilt komen, dat je je tijdig opgeeft voor de Algemene Ledenvergadering (ALV)! Graag ontvangen wij het ingevulde opgavenformulier vóór 1 februari 2021.

Daarnaast is het voor ons van belang (ook als je niet aanwezig kan zijn) dat je je stem laat horen als het gaat om:

 • akkoord t.a.v. het beleidsplan 2020-2025
 • akkoord t.a.v. kleine wijziging in het huishoudelijk reglement (art. 24 en 25).

Door onderstaand formulier in te vullen kun je je keuzes aangeven. Ook als je verdere vragen of opmerkingen aan het bestuur hebt t.b.v. de ALV, kunnen deze hier worden ingevuld, dan worden zij meegenomen in de ALV.

  * Voornaam:

  * Achternaam:

  * Email adres:

  Ik ga inhoudelijk akkoord met het beleidsplan : JaNee

  Ik ga inhoudelijk akkoord met het Huishoudelijk Reglement : JaNee

  Ja ik kom naar de ALVNee, ik kom niet naar de ALV

  Ik heb de volgende opmerkingen c.q. vragen voor de ALV :

  Opmerking/vragen :