Contributie

De contributie, berekend per seizoen, hangt af van het aantal uren les dat er in totaal per week wordt gevolgd.

Deze wordt berekend volgens tijdseenheden van 15 minuten ad € 21,00.
Dit betekent:

1 uur les           €   84,00
1 ½ uur les      € 126,00.
*Eerste 1 ½ uur 100%, daarna 50% korting

De contributie kan worden overgemaakt op IBAN rekening nummer
NL86INGB0005655027 t.n.v. Int. Dansvereniging Igram.