Email dd 05-01-2021 ALV 9 februari

Een gezond dansjaar toegewenst aan iedereen !

Igram is nog in lockdown, maar we hopen op betere tijden.

In september vorig jaar hebben we de Algemene Ledenvergadering uitgesteld wegens corona.
Nu hebben we deze vergadering gepland op dinsdag 9 februari 2021, in de theaterzaal van Geesterhage.
We gaan er vanuit -hopen het toch- dat er dan geen lockdown meer is, maar wel nog de groepsbeperking en 1,5 m afstand.

Het duurt nog ruim een maand, maar dan hebben jullie genoeg tijd om alles te lezen. Het gaat ook een beetje anders dan anders.

Ten eerste:    De avond ziet er uit als volgt:
vergadering om 19.00 uur tot ca 19.45 uur dinsdag 1 groep dansen van 20.00 tot 21.00 uur, dinsdag 2 groep dansen van 21.00 tot 22.00 uur.
Let op, alleen de mensen van die groepen zelf dus!
De op de vergadering aanwezige dinsdag 2-leden mogen meedansen bij de dinsdag 1-groep.
De leden van de maandag en donderdaggroepen worden  i.v.m. de groepsgrootte geacht na de vergadering naar huis te gaan.

Ten tweede: Iedereen die naar de ALV wil gaan, moet zich van te voren (vóór 1 februari), melden via een opgaveformulier op de website (www.igram.nl/ALV). Het maximum aantal leden wat is toegestaan is maar 24. Vol is vol.
Iedereen die zich dan nog aanmeldt kan dan helaas niet komen.

Natuurlijk gaat je mening en stem niet verloren. Je kan een ander lid machtigen je mening of stem naar voren te brengen. In deze digitale tijd kan het ook gewoon via het formulier op de website..

Ten derde:  We hebben 3 onderwerpen waarover gestemd moet gaan worden.
a)  Ber treedt af als bestuurslid. Hij is niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Rian van der Sluis voor  als nieuw bestuurslid en tevens secretaris. Zij danst bij de dinsdag 1 groep en heeft enige bestuurservaring en heeft al kennisgemaakt met het bestuur. Ben je akkoord met deze voordracht ?
b)  De tekst van het beleidsplan (hier bijgevoegd).  Ben je akkoord met deze tekst ?
c)   Nieuwe tekst Huishoudelijk Reglement (hier bijgevoegd). Met name
art.24 en 25 zijn toegevoegd.  Ben je het eens met de tekst ?

Als je het opgaveformulier voor de ALV op de website invult, geef dan meteen je stem op deze 3 punten aan. Tevens of je wel of niet naar de ALV wilt komen.
Je kunt ook een vraag stellen of opmerkingen maken. Voor zover ter zake doende kan dit ter vergadering ook nog besproken worden.

Alle stemmen worden verzameld. De stemmen ter vergadering wegen niet zwaarder dan de stemmen van diegenen die niet (kunnen) komen.

Mocht onverhoopt de ledenvergadering niet door kunnen gaan wegens corona, dan willen we terugvallen op een online vergadering. Daar krijgen jullie dan wel (tijdig) informatie over.

Ber Leijen,
secretaris Igram