Email dd 07-06-2021 Restitutie contributie

Beste Igram-lid,
Corona (Covid-19) heeft ons allemaal getroffen, de vereniging financieel, en als lid mocht je niet meer dansen en daardoor was er ook nauwelijks meer contact met je mede-dansers mogelijk. In dit seizoen is er daardoor 5 maanden niet gedanst.
 
Wij willen dit als bestuur deels compenseren door in ieder geval in de maand juni door te dansen, maar ook in het volgende seizoen vijf weken extra te dansen. Dat betekent dat het volgende seizoen op 22 augustus begint, dat is een week eerder dan normaal, en dat we in de vakanties door dansen.
Ik kan me voorstellen, dat je toch een financiële tegemoetkoming wilt ontvangen voor de niet gedanste lessen in dit seizoen. Ik denk dan aan twee maanden contributie teruggave, dat is dan 28 euro voor de maandag- , dinsdag1-, dinsdag2 – en donderdag1-groep
en 18 euro voor de donderdag2-groep. Dans je in meerdere groepen, dan komt daar nog 50% bij voor de tweede groep. Voor dit seizoen betekent het dat de teruggave qua grootte 2/9e zal zijn van het contributie bedrag dat je betaald hebt aan Igram.
Ik hoor graag binnen twee weken van je of je hier gebruik van wilt maken.
Namens het bestuur,
Rien Busio
Penningmeester Igram