Email dd 17-01-2021 Uitgestelde ALV

Lieve Igrammers,

Zoals jullie allemaal al wel weten is de huidige lockdown verlengd met 3 weken, dus tot en met 9 februari.
We kunnen helaas nog steeds niet dansen maar moeten geduld betrachten en volhouden en ons zo goed mogelijk houden aan de coronamaatregelen.
Hopelijk kunnen we dan weer vanaf donderdag 11 februari dansen, maar niets is zeker.

De ALV van 9 februari gaat dus ook niet door.
Het bestuur voelt eigenlijk niets voor een Zoom-ALV (of on-line vergaderen), dus hebben we besloten de ALV uit te stellen tot dinsdag 20 april.
We hopen dan fysiek bij elkaar te kunnen zijn, waarschijnlijk nog steeds met een maximum aantal leden.
We gaan afscheid nemen van onze secretaris Ber Leijen en kunnen ook nog wat dansen.

Wel willen we de opvolging van Ber per 9 februari al bekrachtigen. Ber wil zijn taken neerleggen en Rian van der Sluis wil het graag overnemen.
Het bestuur heeft Rian voorgedragen als opvolgster van Ber in de mail met de jaarstukken die jullie allen hebben gehad. Enkele leden hebben al ingestemd met de voordracht van Rian.
We willen het voor alle overige leden nog eens ter stemming voorleggen.

Als je akkoord gaat met de voordracht van Rian laat dat via deze mail weten. Dat kan tot 1 februari.
Je kunt ook nog steeds reageren via het formulier op de website waarin ook word gevraagd naar je akkoord met het beleidsplan en het huishoudelijk reglement, en of je naar de ALV komt.
Je kunt je vragen/opmerkingen plaatsen. De antwoorden nemen we mee naar de ALV van 20 april, ook of juist als je niet van plan bent te komen.

We hebben nog niet veel reacties gehad, we hopen toch echt op meer, dus laat van je horen!!!!!!!!!!!!!

Blijf gezond, houd vol met de maatregelen, en hopelijk tot gauw op de dansvloer, namens het bestuur, Carine

PS De leden die al gereageerd hebben hoeven natuurlijk alleen aan te geven of ze er ook op 20 april bij willen zijn.