Email dd 2021-09-10 Uitnodiging ALV

Beste Igram-leden,

Op dinsdagavond 28 september vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Igram plaats. Voor het geval jullie denken “die is toch pas geweest?”, dan klopt dat. In april was de door corona uitgestelde vergadering van september 2020. Die is digitaal gehouden. Nu is de vergadering in onze danszaal in Geesterhage. Graag nodigen we jullie daarvoor uit.

Zoals gebruikelijk op de dinsdagavond, beginnen we om 19.00 uur met dansen. Dat duurt tot 19.50 uur. Om 20.00 uur begint dan de ledenvergadering. Na de vergadering dansen we verder tot 22.00 uur.

Bij deze uitnodiging sturen we de volgende stukken mee:
Agenda

In het Beleidsplan en het Huishoudelijk Reglement zijn enkele wijzigingen aangebracht die nodig waren vanwege een nieuwe wet, de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). De wijzigingen zijn in kleur aangebracht zodat je snel kunt zien wat er aangepast is.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Rian van der Sluis
Secretaris IGRAM