Email dd 2021-09-20 Anderhalve meter maatregel van de baan

Lieve Igrammers,
In de persconferentie van 14 september j.l. werd aangekondigd dat vanaf 25 september de 1,5 meter afstand maatregel wordt opgeheven. We hebben daar lang naar uitgezien.

In het bestuur hebben we dan ook besloten dat we vanaf maandag 27 september tijdens onze danslessen geen afstand meer hoeven te houden en dat we weer met de handen vast kunnen dansen. De mensen die zich daar nog niet goed bij voelen kunnen natuurlijk nog los blijven dansen. Laten we afspreken dat we daar over en weer begrip voor hebben en dat we tijdens het dansen daar rekening mee houden.

We zijn ons bewust van het feit dat het coronavirus nog niet weg is en dat het nog wel een tijd onder ons zal blijven. Maar bij ons besluit zijn we uitgegaan van het feit dat de meesten van ons zijn gevaccineerd en dus beschermd zijn. Wel adviseren we om nog steeds de inmiddels bekende hygiënemaatregelen in acht te nemen:

  • handen wassen, of handgel gebruiken
  • hoesten/niezen in je elleboog en vooral
  • thuisblijven als je verkouden bent of andere klachten hebt
  • en we blijven zorgen voor een goede ventilatie

Voor de dinsdag- en donderdagleden:

Mocht je in de pauze koffie of thee willen, neem dan je QR code mee (op je telefoon of een geprinte versie) voor het geval je die aan Geesterhage moet laten zien. De foyer en bridgeruimte vallen onder de horecaregels.

Veel dansplezier,

namens het bestuur,

Carine van der Geest