Dansen Vlasta 2020-2022

Dinsdag 2:

 1.  Dzakanova Oro – Macedonië
 2.  Karabagh – Armenië
 3.  Veselo Finsko Pajdusko – Bulgarijë
 4.  Moma odi za voda – Macerdonië
 5.  Masar – Palestina
 6. Hora pe Bataie (uit de suite Suita din Botosani) –  Roemenië (Moldavië)
 7. Chikulata Chikita – Roma
 8. Ciorba de Curcan – Roemenië (Oltenië) (Roemeense kippensoep)
 9. Brestaska Recanitsa – Bulgarijë
 10. Indijski Cocek – Macedonië (Roma)
 11. Hashana  Hachadaha Sheli – Israel
 12. Braul lui lon din Slatina Timis – Roemenië
 13. Vallja e Pilanes – Albanië
 14. Ishgana Par – Armenië
 15. Matzil oti Kol Yom – Israel
 16. Valle vajzes e Korces – Albanië
 17. Krivata Rachenitsa – Bulgarijë (Trakia)
 18. Changulovo Oro – Berovo – Macedonië
 19. Ana Bachlam Bik – Israel
 20. Karsilama Gagauzi – Roemenië
 21. Orechovsko Oro – Bulgarijë (Rodopen)
 22. Zazpi Jauziak – Frankrijk