Activiteiten

Cursussen
Bij voldoende belangstelling wordt er gestart met:
een kindergroep ( 6 t/m 8 jaar)
een kindergroep ( 8 t/m 12 jaar)
een tienergroep (12 t/m 18 jaar)
Opgave bij het secretariaat@igram.nl

Bal met live muziek
1 x per jaar organiseert Igram een bal. Hiervoor wordt een orkest uitgenodigd.

Workshops
Twee maal per jaar wordt er in samenwerking met Internationale Dansvereniging Pridini uit Heiloo een workshop georganiseerd. Bij zo’n workshop worden dansen aangeleerd uit één cultuur of land en wordt hierover achtergrondinformatie gegeven. Ook deze lessen worden verzorgd door deskundige dansdocenten, die zich gespecialiseerd hebben in deze ene danssoort.

Instuiven
Het seizoen wordt geopend met een gezamenlijke openingsinstuif, waarbij onder het genot van een hapje en drankje het nieuwe seizoen wordt ingeluid.
Een aantal keren per jaar (in de schoolvakanties) dansen alle groepen van Igram samen op instuiven (het zgn. dubbeldansen).
Het seizoen sluit af met de slotinstuif in de eigen groepen.