Email dd 2023-09-19 Afscheid van de voorzitter van Igram

Hallo Igrammers,

Zoals jullie afgelopen voorjaar hebben gehoord, treedt Carine van der Geest, onze voorzitter, deze maand af. Dat gebeurt tijdens de ledenvergadering op 26 september. Haar opvolgster wordt in diezelfde vergadering voorgedragen.

Carine is dan tien jaar voorzitter van Igram geweest en heeft ons door woelige tijden geloodst, zoals recentelijk de corona-crisis en de huurverhogingsperikelen. Ze heeft onze vergaderingen geleid, het beleidsplan helpen opzetten, contacten gelegd en onderhouden, veel welkomst- en felicitatiepraatjes gehouden, meegewerkt aan het jubileum vorig jaar en… nou, te veel om hier op te noemen.

Natuurlijk neemt het bestuur tijdens de ledenvergadering op gepaste wijze afscheid van Carine. Maar wij, de overige bestuursleden, kunnen ons voorstellen dat er ook leden zijn die haar willen bedanken voor haar belangeloze inzet voor de vereniging, bijvoorbeeld in de vorm van een wenskaart of een bloem.

Mocht je dat willen, neem die dan mee naar de vergadering.

Kom je niet naar de vergadering, dan kun je vooraf een kaartje aan een van de andere bestuursleden geven. Voor de donderdagleden geldt dat zij de kaart aan Lida Busio kunnen geven. Wel uit het zicht van Carine natuurlijk! We willen graag dat dit een verrassing blijft.

Carine is na haar voorzitterschap niet uit beeld, want ze blijft dansen op maandag en dinsdag, maar we hopen velen van jullie te zien bij haar afscheid op 26 september.

Met vriendelijke groet,

Mede namens Rien, Clara en René,

Rian van der Sluis

Secretaris IGRAM