Toestemming publicatie foto-s en video-s

Toestemming publicatie foto’s en video’s

Bij Igram maken wij foto’s in de lessen (bijv de groepsfoto) en tijdens workshops en bals. Ook worden er video opnames gemaakt aan het einde van een workshop of tijdens bals. Deze video opnames worden middels een DVD aan onze dansleiders gegeven, zodat zij hun lesprogramma  kunnen uitbreiden.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s op de website waardoor je schade zou kunnen ondervinden.

In het kader van de privacy wetgeving (AVG) moeten wij toestemming vragen aan ieder lid, om foto’s, waarop zij staan, te mogen plaatsen op onze website of video’s, waarin zij voorkomen,  te mogen overhandigen aan onze dansleiding.

Jouw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat anderen foto’s of filmpjes maken tijdens evenementen en/of les. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij vragen een ieder om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en filmpjes op internet van een evenement en zeker tijdens de lessen geen foto’s en filmpjes te maken.

Je mag natuurlijk altijd terugkomen op de door jou gegeven toestemming. Ook mag je op een later moment alsnog toestemming geven.

  Hierbij verklaart ondergetekende,
  * Voornaam:

  * Achternaam:

  * Email adres:

  toestemming te geven voor het gebruik van foto’s en video’s voor de onderdelen die in deze lijst zijn aangekruist:

  • Op de video van workshops JaNee
  • Op de website van Igram JaNee
  • In de (digitale) nieuwsbrief van Igram JaNee
  • Op reclamefolders van Igram JaNee
  • Op sociale-media-accounts van Igram (Twitter, Facebook, Instagram) , nu alleen Facebook JaNee
  • In de lokale en regionale kranten JaNee

  • Als ik alles nee heb aangekruist, geef ik helemaal geen toestemming

  Datum :